Warszawska Olimpiada Młodzieży

Już niebawem zostanie rozegrana Warszawska Olimpiada Młodzieży w Karate Tradycyjnym. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych zawodach. Szczegóły regulaminowe znajdziecie poniżej:

 

Warszawska Olimpiada Młodzieży

w Karate Tradycyjnym

MIEJSCE: Gimnazjum 119, ul. Klimatyczna 1, Warszawa- Wesoła (Stara Miłosna)

DATA I GODZINA:
05-11-2017 (niedziela)
gr. A, B, C, D – początek godz. 10.00
gr. E, F – początek godz. 14.00

ORGANIZATOR:
Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego,
Mazowiecka Akademia Karate, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego

Kategorie wiekowe:
A – 2010 i młodsi – Dzieci
B – 2008 – 2009 – Dzieci
C – 2006 – 2007 – Dzieci
D – 2004 – 2005 – Młodzik
E – 2003 – 2002 – Junior Młodszy
F – 2000 – 2001 – Junior

Konkurencje:

Grupy A B C D:

Kata indywidualne:
gr. I – heian 1-2, gr. II – heian 1-5 ( system chorągiewkowy ), gr. III – heian 1-5, bassai dai, jion, kanku dai
Kata drużynowe:
gr. A i B – razem, gr. C i D razem. 
Drużyny jednolite ( tylko dziewczęta i tylko chłopcy ) bez podziału na stopnie, jedno kata – w finale z interpretacją. Zawodnicy tworzący drużynę muszą mieścić się w danych grupach wiekowych .
Enbu: 
M/M, K/M – bez kar za czas, gr. A i B – razem, gr. C i D razem

Grupa E:

Kata indywidualne:
eliminacje heian 1 – 5, 
finały heian 1 – 5, bassai dai, jion, kanku dai (system chorągiewkowy)
Kumite indywidualne:
Dziewczęta – Ko-go kumite, finał ( 2) – jiyu kumite
Chłopcy – elim. Ko-go kumite, finały ( 4 ) – Jiyu kumite
Fuko-go:
Dziewczęta – kitei + ko-go kumite, finał (2) – jiyu kumite
Chłopcy – kitei + ko-go kumite (eliminacje ), kitei + jiyu kumite ( finały)

Grupa F:

Kata indywidualne:
z listy ITKF, system punktowy
Kumite indywidualne:
Dziewczęta – ko-go kumite, finał (4) – jiyu kumite
Chłopcy – Jiyu kumite
Fuku-go:
Dziewczęta – kitei + ko-go kumite, finał (2) – jiyu kumite
Chłopcy – kitei + Jiyu kumite

Warunki startu dla zawodników:

  1. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty medycyny sportowej
  2. Odpowiedni wiek wg podanych roczników
  3. Ubezpieczenie NNW
  4. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach
  5. Obowiązkowe ochraniacze na zęby i krocze u chłopców oraz na zęby i piersi u dziewcząt w grupach E i F w kumite i fukugo
  6. Posiadanie aktualnej licencji członkowskiej PZKT