Stopnie uczniowskie i mistrzowskie

Stopień Oznaczenie pasa Okres treningu pomiędzy egzaminami Zasadnicze kryteria Wiek
9 KYU Biały
Półtora miesiąca
min. 12 treningów
Bez ograniczeń Opis
8 KYU Żółty Trzy miesiące
min. 24 treningi
Umiejętność zastosowania najprostszych akcji i technik Bez ograniczeń Opis
7 KYU Pomarańczowy
Trzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń Opis
6 KYU Zielony Trzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń Opis
5 KYU Niebieski I Trzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń Opis
4 KYU Niebieski II Trzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń Opis
3 KYU Brązowy I Trzy miesiące
min. 24 treningi
Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF. Udział w zawodach z kalendarza PZKT. Bez ograniczeń Opis
2 KYU Brązowy II Trzy miesiące
min. 24 treningi
Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF. Udział w zawodach z kalendarza PZKT. Bez ograniczeń Opis
1 KYU Brązowy III Cztery miesiące
min. 32 treningi
Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF. Udział w zawodach z kalendarza PZKT. Bez ograniczeń Opis
1 DAN Czarny Jeden rok
min. 100 treningów
Rozwój kime oraz realności technik. Udział w zawodach z kalendarza PZKT. Min. 14 lat Opis
2 DAN Czarny Dwa lata
min. 200 treningów
Umiejętność indywidualnego wzmacniania preferowanych technik i akcji. Udział w zawodach z kalendarza PZKT. Min. 16 lat Opis
3 DAN Czarny Trzy lata
min. 300 treningów
Umiejętność indywidualnego wzmacniania preferowanych technik i akcji. Udział w zawodach z kalendarza PZKT. Min. 21 lat Opis
4 DAN Czarny Cztery lata Znajomość zasad ruchów ciała i technik oraz umiejętność ich zastosowania w różnych warunkach do tego stopnia, że można kierować przeciwnikiem. Licencjonowany instruktor PZKT. Min. 25 lat Opis
5 DAN Czarny Pięć lat Dalsze pogłębianie zasad ruchów ciała i technik oraz ich rozwój zgodnie z indywidualną psychiką. Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe. Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF. Min. 30 lat Opis
6 DAN Czarny Sześć lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe. Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF. Min. 36 lat Opis
7 DAN Czarny Siedem lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe. Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF. Min. 43 lat Opis
8 DAN Czarny Osiem lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe. Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF. Min. 51 lat Opis
9 DAN Czarny Dziewięć lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe. Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF. Min. 61 lat Opis
10 DAN Czarny Jest to stopień oznaczający osiągnięcie ideału na drodze karate, w praktyce przyznawany pośmiertnie.