Wymagania egzaminacyjne

I. Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:

 1. karate tradycyjne
 2. karateka
 3. sensei
 4. oss!
 5. karatega

II. ETYKIETA

 1. ukłon (rei) w pozycji stojącej
 2. ukłon (rei) w pozycji siedzącej
 3. zachowanie się na sali treningowej (dojo)
 • wejście na dojo, wyjście z dojo
 • jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia
 • sposoby zwracania się do instruktora (sensei)
 • sposób wiązania pasa (obi)
 • sposób składania i dbania o karategę (strój treningowy)

III. KIHON (technika)

 1. (HD) > 10xC.-Chokuzuki (HD) (M)
 2. (KI) > 10xC.-Chokuzuki (KI) (M)
 3. (HsD) > 10xC.-Maegeri (HsD) (M)
 4. (ZE) > 10xG.-Gedanbarai (ZE) (M)

IV. OKRES TRENINGU
1,5 miesiąca (udział w min.12 treningach)

V. Objaśnienia symboli pozycji:
(HD) – Heiko-dachi
(KI) – Kiba-dachi
(HsD) – Heisoku-dachi
(ZE) – Zenkutsu-dach

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

I. KATA
Heian Shodan (Nr 1)

II. KIHON

1. (ZE)-> C.-Oizuki (ZE) (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE) (P)
4. (ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)
5. (ZE)-> C.-Maegeri ->(ZE) (P)


III. KUMITE

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2

IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach).

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

I. KATA
Heian Nidan (Nr 2)

II. KIHON

1. (ZE)-> J.-Oizuki (ZE) (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)
6. (ZE)-> J.-Maegeri ->(ZE) (P)
7. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
8. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)


III. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2

IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

I. KATA
Heian Sandan (Nr 3)

II. KIHON

1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Nukite (ZE) (T)
6. (PW)-> Kizami Zuki, Gyakuzuki (PWP)
7. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1 (P)
8. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri ->(ZE) (P)
9. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
11. (ZE)-> C.-Maegeri, J.-Oizuki (ZE) (P)

 

II. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2
Mawashigeri: J.x2

IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

I. KATA
Heian Yondan (Nr 4)

II. KIHON

1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
6. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1 (P)
7. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1 (P)
8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Maegeri, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

 

III. KUMITE
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)

IV. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT)

V. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

I. KATA
Heian Godan (Nr 5)

II. KIHON

1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
6. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1 (P)
7. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1 (P)
8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

 

III. KUMITE
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)

IV. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT)

V. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

I. KATA
Bassai Dai (Nr 1)

II. KIHON

1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
12. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
13. (W)(ZE)-> J.-Maegeri – w przód J.-Yoko Keage – w bok >(ZE) (M)

 

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)

b) Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

VIII. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

I. KATA
Jion

II. KIHON

1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
12. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
13. (W)(ZE)-> J.-Maegeri – w przód J.-Yoko Kekomi – w bok >(ZE) (M)

 

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)

b) Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

VIII. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

I. KATA
Kanku Dai

II. KIHON

1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
12. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
13. (W)(ZE)-> J.-Maegeri – w przód, J.-Yoko Keage – w bok, J.-Yoko Kekomi – w bok ->(ZE) (M)

 

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
Dowolny wybór: SEN (na początku ataku) lub GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika).

b) Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

VIII. OKRES TRENINGU
Cztery miesiące treningu (udział w minimum 32 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

I. KATA
1. Obowiązkowe: Enpi, Tekki Shodan, Heian nr 1-5.
2. Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai.

II. KIHON

1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Kizami Maegeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
4. (ZE)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE),
/J.-Kizamizuki\
\C.-Kizami Maegeri/
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (ZE)-> C.-Kizami Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Kizami Mawashigeri, C.-Kizami Yoko Kekomi, J.-Oizuki (ZE) (P)
12. (W)(ZE)-> J.-Maegeri – w przód, J.-Yoko Keage – w bok, C.-Yoko Kekomi – w bok, J.-Mawashigeri – w przód, C.-Ushirogeri – w przód ->(ZE) (M)

 

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN wg uznania zdającego
* UWAGA – ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!

b) Jiyu Kumite – 3 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

VIII. OKRES TRENINGU
Jeden rok treningu (udział w minimum 100 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.


UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

I. KATA
1. Obowiązkowe: Gankaku, Tekki Nidan.
2. Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Enpi.

II. KIHON

1. (PW)-> J.-Kizamizuki (ZE), KWP Oizuki Sanbonzuki (ZE) ->(PW) *Sanbonzuki: J.x2, C.x2 (P)
2. (O)(PW)-> PWP J.-Kizamizuki (ZE), C.-Maegeri, J.-Oizuki (ZE) ->(PW) (T)
3. (KI)-> X J.-Yoko Keage, C.-Yoko Kekomi ->(KI) (P)
4. (PW)-> KWT J.-Ageuke (ZE), C.-Mawashigeri, J.-Yoko Urakenuchi (KI), KWP, J.-Oizuki (ZE) ->(PW) (T)
5. (W)(PW)-> J.-Maegeri – w przód, J.-Yoko Keage – w bok, C.-Yoko Kekomi – w bok, C.-Mawashigeri – w przód, C.-Ushirogeri – w tył ->(PW) (P)

 

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Kizami Mawashigeri: J.x2
Mawashigeri: J.x2
Ushirogeri: C.x2

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN wg uznania zdającego
* UWAGA – ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!

b) Jiyu Kumite – 3 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

VIII. SAMOOBRONA
1. Obrona przed nożem, kijem, pałką.
2. Obrona z pozycji siedzącej na podłodze lub krześle.
3. Obrona przed chwytem za rękę, przed duszeniem itp.

IX. OKRES TRENINGU
Dwa lata treningu (udział w minimum 200 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

I. KATA
1. Obowiązkowe: Hangetsu, Jitte, Tekki Sandan.
2. Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Enpi, Gankaku.

II. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Kizami Mawashigeri: J.x2
Mawashigeri: J.x2
Ushirogeri: C.x2

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN wg uznania zdającego
* UWAGA – ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!

b) Jiyu Kumite – 3 walki sędziowane wg przepisów ITKF

* UWAGA – ze szczególnym zastosowaniem swojego ulubionego timingu z grupy SHIKAKE-WAZA (wybór timingu) tzn.
1. SASOI-WAZA (zwody)
2. RENZOKU-KOGEKI-WAZA (kombinacje, kontynuacja ataku)
3. KUZUSHI-WAZA (podcięcia)

III. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

IV. SAMOOBRONA
Wybrane przez egzaminatora elementy samoobrony.

V. OKRES TRENINGU
Trzy lata treningu (udział w minimum 300 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

I. KATA
1. Dowolne kata z wyjątkiem Heian 1-5, Tekki 1.
2. Kandydat wyjaśnia i odpowiada na pytania dotyczące kata, które wykonywał.

II. TEORIA
Praca pisemna z zakresu karate, temat dowolny, ok. 6-10 str. maszynopisu oraz ustna jej obrona.

III. KUMITE I SAMOOBRONA
Kandydat przedstawia w czasie około 5 minut swoje badania, dociekania w zakresie kumite i samoobrony. Przez około 10 minut demonstruje praktycznie swój wykład i odpowiada na zadawane pytania.

IV. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT

V. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKT

Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 4 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

I. PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH KATA Z LISTY ITKF

II. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT I ITKF

III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLENIOWE LUB SPORTOWE

IV. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKT

Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 5 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

I. PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH KATA Z LISTY ITKF

II. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT I ITKF

III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLENIOWE LUB SPORTOWE

IV. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKT

Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 6 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

I. PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH KATA Z LISTY ITKF

II. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT I ITKF

III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLENIOWE LUB SPORTOWE

IV. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKT

Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 7 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

I. PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH KATA Z LISTY ITKF

II. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT I ITKF

III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLENIOWE LUB SPORTOWE

IV. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKT

Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 8 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

I. PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH KATA Z LISTY ITKF

II. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT I ITKF

III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLENIOWE LUB SPORTOWE

IV. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKT

Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 9 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.