Podkowa Leśna

MOK ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna

Grupa początkująca:
wtorek 18.00 – 19.00
czwartek 16.000 – 17.00