O nas

W roku 1998 odbyły się w Pruszkowie Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym. Wtedy też zrodził się pomysł stworzenia w tym mieście klubu karate tradycyjnego. PZKT powierzyło to zadanie Jerzemu Szcząchorowi, który zimą 1998 roku rozpoczął pracę nad powołaniem do życia klubu karate tradycyjnego w Pruszkowie. W styczniu 1999r. po zarejestrowaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Karate Klub Pruszków rozpoczął funkcjonowanie.

Karate Klub Pruszków jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 000011297. Klub jest zrzeszony w Polskim Związku Karate Tradycyjnego oraz Polskim Związku Karate, jest także członkiem założycielem Mazowieckiego Związku Karate Tradycyjnego.

Od początku swojej działalności jest klubem jednosekcyjnym, tzn. obszar naszego działania dotyczy tylko jednej dyscypliny sportu – karate tradycyjnego. Podstawowym celem statutowym naszego klubu jest uprawianie, organizowanie i doskonalenie karate tradycyjnego we wszystkich formach kultury fizycznej, sportu oraz sportu profesjonalnego. Członkami naszego klubu mogą być wszyscy zainteresowani uprawianiem karate tradycyjnego oraz aktywnym stylem życia. W chwili obecnej, przeważająca większość ćwiczących to dzieci i młodzież.

W roku 2024 zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate tradycyjnego” jest dofinansowywane ze środków budżetu Miasta Pruszkowa. 

Projekt „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate tradycyjnego” w odniesieniu do sekcji piastowskich jest dofinansowywane ze środków Miasta Piastowa.