O nas

W roku 1998 odbyły się w Pruszkowie Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym. Wtedy też zrodził się pomysł stworzenia w tym mieście klubu karate tradycyjnego. PZKT powierzyło to zadanie Jerzemu Szcząchorowi, który zimą 1998 roku rozpoczął pracę nad powołaniem do życia klubu karate tradycyjnego w Pruszkowie. W styczniu 1999r. po zarejestrowaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Karate Klub Pruszków rozpoczął funkcjonowanie.

Karate Klub Pruszków jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 000011297. Klub jest zrzeszony w Polskim Związku Karate Tradycyjnego, jest także członkiem założycielem Mazowieckiego Związku Karate Tradycyjnego.

Od początku swojej działalności jest klubem jednosekcyjnym, tzn. obszar naszego działania dotyczy tylko jednej dyscypliny sportu – karate tradycyjnego. Podstawowym celem statutowym naszego klubu jest uprawianie, organizowanie i doskonalenie karate tradycyjnego we wszystkich formach kultury fizycznej, sportu oraz sportu profesjonalnego. Członkami naszego klubu mogą być wszyscy zainteresowani uprawianiem karate tradycyjnego oraz aktywnym stylem życia. W chwili obecnej, przeważająca większość ćwiczących to dzieci i młodzież.

W roku 2020 zadanie “Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate tradycyjnego” jest dofinansowywane ze środków budżetu Miasta Pruszkowa. 

Projekt “Szkolenie zawodników w zakresie karate tradycyjnego” jest współfinansowane ze środków budżetu Miasta Pruszkowa” 

Projekt “Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate tradycyjnego” w odniesieniu do sekcji piastowskich jest dofinansowywane ze środków Miasta Piastowa.