RODO

Szanowni Państwo,

25.05.2018.r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – RODO. Ponieważ kwestia ochrony danych osobowych, które przekazali Państwo naszemu klubowi jako Administratorowi jest traktowana przez nas priorytetowo chcieliśmy przekazać Państwu spójne i rzetelne informacje dotyczące celów i sposobów przetwarzania Państwa danych przez KK Pruszków oraz uprawnień jakie Państwu przysługują. Dopasowując dotychczasowe rozwiązania do przepisów RODO przygotowaliśmy zaktualizowaną klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych obowiązującą w naszym klubie. Z w/w klauzulą mogą zapoznać się Państwo klikając w poniższy link: ochrona-danych.  Klauzula ta jest też stale dostępna w zakładce KLUB w dokumentach „do pobrania”. Ze swej strony podjęliśmy starania o zapewnienie jak największego stopnie bezpieczeństwa państwa danych, które gromadzone są jedynie w niezbędnym zakresie i do jasno określonych celów. W przypadku wątpliwości i pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Informacje mogą Państwo uzyskać w biurze klubu lub kontaktując się z nami mailowo na adres: biuro@karate.pruszkow.pl

W imieniu Zarządu Karate Klubu Pruszków
Prezes Jerzy Szcząchor