Mazowiecka Liga Karate Tradycyjnego – regulamin

MAZOWIECKA LIGA KARATE TRADYCYJNEGO

Puchar Mazowsza w Karate Tradycyjnym jest turniejem eliminacyjnym do Ligi.

W lidze startują zawodnicy z grup B,C,D,E,F posiadający minimum 6 kyu, oddzielnie dziewczęta i chłopcy zakwalifikowani na podstawie wyników startu w Pucharze Mazowsza.( patrz niżej)

Grupa B:
6-1 kyu
Grupa C:
6-4 kyu
3-1 kyu
Grupa D:
6-4 kyu
3-1 kyu
Grupa E i F:
5 kyu i starsze

Do Ligi kwalifikuje się 6 zawodników/zawodniczek w danej grupie (wiek i stopień), którzy w Pucharze Mazowsza zajęli miejsca 1-6. Zawodnicy z miejsc 7-8 stanowią rezerwę ligi. W Grupach E i F miejsca są ustalane po zsumowaniu uzyskanych punktów z dwóch konkurencji: kata i kumite.

Punktacja po turnieju eliminacyjnym:
I miejsce – 6 pkt.
II miejsce – 5 pkt.
III miejsce – 4 pkt.
IV miejsce – 3 pkt.
V miejsce – 2 pkt.
VI – VIII miejsce – 1 pkt.

Po Pucharze Mazowsza zakwalifikowani do Ligi zawodnicy otrzymają karty zgłoszenia do Ligi, które stanowią jednocześnie zobowiązanie do uczestnictwa w dwóch dodatkowych turniejach ligowych.

II turniej – 14 kwietnia 2018, Pruszków
III turniej – 21 kwietnia 2018, Brwinów
Oba turnieje poprzedzone będą treningiem – szkoleniem prowadzonym przez zaproszonego Senior – Instruktora

W turniejach ligowych zawodnicy walczą każdy z każdym w swojej grupie:
W grupach B, C, D w konkurencji kata
W grupach E, F w konkurencja kata i kumite
(bezpośrednio po stoczonym pojedynku kata, walka kumite)
Punktacja:
– zwycięstwo – 3 pkt.
– przegrana – 1 pkt.
– remis (kumite) – 2 pkt.

Do startu w turniejach ligowych zawodnicy wchodzą z punktami zdobytymi w turnieju eliminacyjnym. Punkty sumują się ze wszystkich trzech turniejów. Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymają specjalne medale – MAZOWIECKA LIGA 2018.
Pozostali zawodnicy Ligi otrzymują medale pamiątkowe. Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy.

Uwaga !!! Kadra województwa mazowieckiego !!!

Czterech pierwszych zawodników z każdej grupy kwalifikuje się automatycznie do kadry
województwa mazowieckiego w karate tradycyjnym na rok 2018.

 

Warunki startu w Lidze:
– wypełnienie i przekazanie do biura MZKT karty zgłoszenia do startu w Lidze
– dokonanie opłaty startowej w wysokości 30 zł za każdy turniej
– posiadanie aktualnych badań sportowych oraz ubezpieczenia NNW

Zgłoszenia:
Wypełnienie karty zgłoszenia do ligi po turnieju eliminacyjnym – Puchar Mazowsza lub przesłanie wypełnionej i zeskanowanej karty zgłoszenia do ligi do dnia 25 marca na adres biuro@karate.pruszkow.pl oraz dokonanie opłaty startowej na podany nr rachunku.

Opłatę startową należy przelać na podany poniżej rachunek bankowy:

Karate Klub Pruszków
86 1020 1055 0000 9402 0393 4676

W treści przelewu prosimy wpisać dane zawodnika wg wzoru:

„Jan Kowalski, Mazowiecka Liga Karate Tradycyjnego 2018, KK Pruszków (klub)”

W razie wątpliwości dodatkowych informacji udzieli sensei Jerzy Szcząchor – 504 215 537.