Puchar Mazowsza – Mazowiecka Liga Karate Tradycyjnego – regulamin

  PUCHAR MAZOWSZA W KARATE TRADYCYJNYM
  MAZOWIECKA LIGA KARATE TRADYCYJNEGO
  24 marca 2018 r, godzina 10.00
  Hala Sportowa w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28
  Organizatorzy: Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego
  MSKT Ai-do Warszawa

  Założeniem systemu rozgrywek ligowych jest przygotowanie zawodników do startu w najważniejszych imprezach o zasięgu ogólnopolskim, podnoszenie poziomu technicznego zawodników stanowiących zaplecze kadry województwa, wyłonienie kadry wojewódzkiej na dany rok, a także propagowanie karate tradycyjnego na najwyższym poziomie technicznym.

  tabelka_Puchar_mazowsza

  Konkurencje:
  W gr. A,B,C,D
  Kata:
   kata Heian dostosowane do stopnia, w grupie stopni 3-1 kyu dodatkowo Basai Dai, Jion, Kanku Dai. Sędziowanie chorągiewkowe.
  W gr. E, F
  Kata:
  w eliminacjach kata Heian 1-5 oraz Bassai dai , Jion, Kanku dai dostosowane do stopnia, sędziowane chorągiewkowo, w finale (4 zawodników) dowolne kata sędziowane punktowo.
  Kumite: Jiyu kumite (1 minuta czasu efektywnego)
  Kata drużynowe: jedno kata, w finale z interpretacją
  En-bu: bez kary za czas

  Nagrody – zwycięzcy ( miejsca 1-3) otrzymują medale i dyplomy. Za pierwsze miejsce dodatkowy puchar.
  Warunki startu dla klubów:
  – aktualna licencja PZKT uprawniająca do współzawodnictwa sportowego
  Warunki startu dla zawodników:
  – posiadanie aktualnych badań od lekarza specjalisty medycyny sportowej
  – ubezpieczenie NNW
  – wiek wg podanych roczników oraz stopień zarejestrowany w PZKT
  – pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach
  – posiadanie aktualnej licencji członkowskiej PZKT
  – opłacenie opłaty startowej w wysokości 50 zł
  – ze względów bezpieczeństwa dla zawodników startujących w konkurencji kumite obowiązkowe ochraniacze na zęby oraz krocze u mężczyzn i piersi i zęby u dziewcząt.

  Zgłoszenia:

  Zgłoszeń do startu w Pucharze Mazowsza w Karate Tradycyjnym dokonują wyłącznie kluby
  na załączonej karcie zgłoszenia.

  Zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@karate.pruszkow.pl do dnia 14 marca 2018 r.wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty startowej.

  Opłatę startową należy wpłacić na podany niżej rachunek bankowy:

  Karate Klub Pruszków
  86 1020 1055 0000 9402 0393 4676

  MAZOWIECKA LIGA KARATE TRADYCYJNEGO

  Puchar Mazowsza w Karate Tradycyjnym jest turniejem eliminacyjnym do Ligi.

  W lidze startują zawodnicy z grup B,C,D,E,F posiadający minimum 6 kyu, oddzielnie dziewczęta i chłopcy zakwalifikowani na podstawie wyników startu w Pucharze Mazowsza.( patrz niżej)

  Grupa B:
  6-1 kyu
  Grupa C:
  6-4 kyu
  3-1 kyu
  Grupa D:
  6-4 kyu
  3-1 kyu
  Grupa E i F:
  5 kyu i starsze

  Do Ligi kwalifikuje się 6 zawodników/zawodniczek w danej grupie (wiek i stopień), którzy w Pucharze Mazowsza zajęli miejsca 1-6. Zawodnicy z miejsc 7-8 stanowią rezerwę ligi. W Grupach E i F miejsca są ustalane po zsumowaniu uzyskanych punktów z dwóch konkurencji: kata i kumite.

  Punktacja po turnieju eliminacyjnym:
  I miejsce – 6 pkt.
  II miejsce – 5 pkt.
  III miejsce – 4 pkt.
  IV miejsce – 3 pkt.
  V miejsce – 2 pkt.
  VI – VIII miejsce – 1 pkt.

  Po Pucharze Mazowsza zakwalifikowani do Ligi zawodnicy otrzymają karty zgłoszenia do Ligi, które stanowią jednocześnie zobowiązanie do uczestnictwa w dwóch dodatkowych turniejach ligowych.

  II turniej – 14 kwietnia 2018, Brwinów
  III turniej – 21 kwietnia 2018, Pruszków
  Oba turnieje poprzedzone będą treningiem – szkoleniem prowadzonym przez zaproszonego Senior – Instruktora

  W turniejach ligowych zawodnicy walczą każdy z każdym w swojej grupie:
  W grupach B, C, D w konkurencji kata
  W grupach E, F w konkurencja kata i kumite
  (bezpośrednio po stoczonym pojedynku kata, walka kumite)
  Punktacja:
  – zwycięstwo – 3 pkt.
  – przegrana – 1 pkt.
  – remis (kumite) – 2 pkt.

  Do startu w turniejach ligowych zawodnicy wchodzą z punktami zdobytymi w turnieju eliminacyjnym. Punkty sumują się ze wszystkich trzech turniejów. Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymają specjalne medale – MAZOWIECKA LIGA 2018.
  Pozostali zawodnicy Ligi otrzymują medale pamiątkowe. Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy.

  Uwaga !!! Kadra województwa mazowieckiego !!!

  Czterech pierwszych zawodników z każdej grupy kwalifikuje się automatycznie do kadry
  województwa mazowieckiego w karate tradycyjnym na rok 2018.

   

  Warunki startu w Lidze:
  – wypełnienie i przekazanie do biura MZKT karty zgłoszenia do startu w Lidze
  – dokonanie opłaty startowej w wysokości 30 zł za każdy turniej
  – posiadanie aktualnych badań sportowych oraz ubezpieczenia NNW

  Zgłoszenia:
  Wypełnienie karty zgłoszenia do ligi po turnieju eliminacyjnym – Puchar Mazowsza lub przesłanie wypełnionej i zeskanowanej karty zgłoszenia do ligi najpóźniej następnego dnia po turnieju tj. 25 marca na adres biuro@karate.pruszkow.pl oraz dokonanie opłaty startowej na podany nr rachunku.

  Opłatę startową należy przelać na podany poniżej rachunek bankowy:

  Karate Klub Pruszków
  86 1020 1055 0000 9402 0393 4676

  W treści przelewu prosimy wpisać dane zawodnika wg wzoru:

  „Jan Kowalski, Mazowiecka Liga Karate Tradycyjnego 2018, KK Pruszków (klub)”

  W razie wątpliwości dodatkowych informacji udzieli sensei Jerzy Szcząchor – 504 215 537.