Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego 2018

  DATA I MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, ul. Szkolna 1, gm. Żabia Wola

  Hala Sportowa Centrum Integracji Społecznej

  19 maja 2018, godzina 11.30

  Organizatorzy: Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego, KK Pruszków

  GRUPY WIEKOWE:
  A – 2011 i młodsi (dzieci)
  B – 2009 – 2010 (dzieci)
  C – 2007 – 2008 (dzieci)
  D – 2005 – 2006 (młodzik)
  E – 2003 – 2004 (junior młodszy)
  F – 2001 – 2002 (junior)
  G – 2000 i starsi (senior)
  H – Senior Plus

  We wszystkich grupach jest podział na dziewczęta i chłopców.

  Grupa A – bez podziału na stopnie
  Grupa B – podział na stopnie: gr. I – do 7 kyu; gr.II – od 6 kyu
  Grupy C, D – podział na stopnie: gr.I – do 7 kyu; gr. II – 6-4 kyu; gr. III – 3-1 kyu
  Grupa E, F – bez podziału na stopnie
  Grupa G – od 3 kyu
  Grupa H – bez podziału na stopnie

  Konkurencje:
  Grupy A,B,C,D:
  kata indywidualne – Heian 1-5 (dostosowany do stopnia, sędziowanie systemem chorągiewkowym), grupa III C,D – w finale – Basai Dai, Jion, Kanku Dai
  kata drużynowe: grupy A+B; C+D – jedno kata, w finale z interpretacją
  W grupie A+B bez podziału na dziewczęta i chłopców, drużyny mogą być jednorodne lub mieszane. W grupie C+D – podział na dziewczęta i chłopców.
  En-bu: w eliminacjach bez kar za czas, w finale zgodnie z regulaminem OPDz
  (przepisy ITKF, gong – 55 sek.; gong – 65 sek.)
  grupa A+B; grupa C+D – en-bu M/M; K/M

  Grupa E:
  kata indywidualne: eliminacje – Heian 1-5, Basai Dai, Jion, Kanku Dai – dostosowane do stopnia (system chorągiewkowy), finały (4 zawodników) – dowolne kata z listy ITKF (system punktowy)
  kumite indywidualne (od 5 kyu): dziewczęta – kogo kumite, półfinał i finał – Jiyu kumite; chłopcy – kogo kumite, półfinał i finał – Jiyu kumite
  fuku-go (od 5 kyu): dziewczęta – eliminacje – kitei+kogo kumite, finał – jiyu kumite; chłopcy – eliminacje – kitei+kogo kumite; finał – jiyu kumite

  Grupy F,G:
  kata indywidualne: dowolne kata z listy ITKF (system punktowy)
  kumite indywidualne (od 5 kyu): Jiyu kumite
  fuku-go (od 5 kyu): kitei + jiyu kumite

  Grupa H:
  kata indywidualne: heian 1- 5

  Warunki startu dla zawodników:

  1. aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty medycyny sportowej
  2. odpowiedni wiek wg podanych roczników
  3. ubezpieczenie NNW
  4. pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach
  5. ze względów bezpieczeństwa w konkurencjach kumite i fuku-go ochraniacze na zęby i piersi u dziewcząt oraz na zęby i krocze u chłopców
  6. uiszczenie opłaty startowej w wysokości 50 zł od zawodnika
  7. w grupach D,E,F,G – posiadanie aktualnej licencji zawodniczej PZKT
  8. posiadanie licencji członkowskiej PZKT

  Warunki startu dla klubów:

  1. posiadanie aktualnej licencji PZKT do udziału we współzawodnictwie sportowym
  2. wystawienie dwóch sędziów do sędziów do sędziowania zawodów

  UWAGA! Zgłoszeń zawodników do startu dokonują kluby! Nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne.

  Zawodnicy KK Pruszków wpisują się na listy startowe u swoich instruktorów. Opłaty startowej dokonujemy u instruktora lub w biurze klubu.

  Zgłoszenia zawodników kluby dokonują wyłącznie na karcie zgłoszeń do dnia 10 maja 2018 r., którą należy przesłać wraz z potwierdzeniem opłaty startowej na adres e-mail: biuro@karate.pruszkow.pl;  Zawodnicy zgłoszeni po terminie bedą dopuszczeni do startu jedynie po wpłaceniu podwójnej opłaty startowej. 

  UWAGA! Poszczególne konkurencje zostaną rozegrane przy zgłoszeniu minimum 3 zawodników. W przypadku mniejszej liczby zawodników konkurencja nie zostanie rozegrana.

  Ramowy plan imprezy zostanie przedstawiony w terminie późniejszym.