Licencja PZKT

Przypominamy wszystkim karatekom o konieczności opłacenia rocznej licencji członkowskiej PZKT. Zgodnie z aktualna decyzją Zarządu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego licencja obejmuje rok kalendarzowy! Wpłaty w wysokości 40 zł należy dokonać na podany niżej numer rachunku bankowego wpisując w treści przelewu dane ćwiczącego zgodnie z podanym przykładem.

POLSKI ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO, ŁÓDŹ

33 8988 0001 0000 0017 8930 0006, Bank Spółdzielczy w Przedborzu

„Licencja PZKT 2018, Jaś Kowalski, ur. 01.01.2010, Karate Klub Pruszków”

Uwaga! Opłacenie licencji PZKT jest warunkiem koniecznym aby przystąpić do egzaminu na stopnie kyu i późniejszej rejestracji stopnia w związku!