Licencja członkowska PZKT

Drodzy Klubowicze,
mamy nowy rok, w kalendarzu imprez pojawiły się aktywności sportowe zaplanowane na najbliższe miesiące i w związku z tym przypominamy o konieczności odnowienia licencji członkowskiej PZKT. Licencja ta jest roczną opłatą obowiązującą wszystkich trenujących karate tradycyjne w strukturach PZKT, który współdziała z Polskim Związkim Karate.

Koszt licencji to 40 zł (na rok)

Opłaty należy dokonać na podany niżej numer rachunku bankowego.
PZKT 58 1160 2202 0000 0003 6414 0476

W treści przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko ćwiczącego, datę urodzenia oraz nazwę klubu (KK Pruszków).