Egzaminy

W dniach 9-10 czerwca 2018 r. odbędą się kolejne egzminy na stopnie uczniowskie kyu. Egzaminy zostną przeprowadzne w Akademii Karate Klubu Pruszków, przy ul. Sosnowej 16 w Pruszkowie. 9.06. w godzinach popołudniowych (po zakończeniu Mistrzostw Klubu i Turnieju Rodzinnego) odbędzie się egzamin na niebieskie i brązowe pasy. 10.06.natomiast, od godziny 9.00 przeprowadzone zostaną egzaminy na stopnie 9, 8, 7, 6 kyu.

Wszystkim zainteresowanym zdawaniem egzaminu przypominamy, że do egzaminu może przystąpić osoba, która:

  • ma opłacone składki czlonkowskie, z czerwcową włącznie
  • uzyskała rekomendację instruktora prowadzącego
  • opłaciła egzamin – w momencie zapisu, u instruktora. Koszt egzaminu to 80 zł.
  • ma opłaconą licencję PZKT – w karcie zgłoszenia do egzaminu, którą kandydat na egzamin otrzyma od instruktora należy obowiązkowo wpisać datę dokonania wpłaty.
  • złożyła wymagane dokumenty (deklarację członkowską, okazała aktualne badania z poradni sportowej, złożyła wypełnioną kartę zgłoszenia do egzaminu)

Licencję PZKT w wysokości 40 zł opłaca każdy ćwiczący. Licencja ważna jest przez 12 miesięcy.
Opłaty dokonujemy na podany niżej numer konta:

Polski Związek Karate Tradycyjnego, Łódź
33 8988 0001 0000 0017 8930 0006

UWAGA!

Istnieje możliwość zakupu pasa z logo naszego klubu. Koszt pasa to 20 zł. Osoby zainteresowane zakupem pasa proszone są o dokonanie zamówienia do dnia 06.06.2018 podając kolor oraz długość pasa. Zamówienia można złożyć u instruktorów zapisując się na egzamin i wpłacając odpowiednią kwotę lub w akademii KKP.