W dniach 10-11.06.2017 odbędą się egzaminy na stopnie uczniowskie kyu. Egzaminy zostaną przeprowadzone w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie, przy ul. Topolowej 10.

Przypominamy, że aby przystąpić do egzaminu należy:

dopełnić wszelkich formalności członkowskich
(mieć złożoną deklarację wraz z aktualnymi badaniami z poradni sportowej i zdjęciem)

mieć opłacone składki członkowskie z czerwcową włącznie

uiścić opłatę egzaminacyjną oraz złożyć kartę zgłoszenia do egzaminu
(karta dostępna u instruktora)

(opłatę egzaminacyjną w wysokości 60 zł uiszczamy u swojego instruktora przy zapisie na egzamin, wypełnioną kartę również oddajemy instruktorowi)

mieć opłaconą licencję członkowską PZKT

Koszt licencji członkowskiej PZKT to 40 zł/rok. Licencję opłacamy na podany poniżej nr konta:

POLSKI ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO, ŁODŹ
33 8988 0001 0000 0017 8930 0006

W treści przelewu wpisujemy: Licencja PZKT 2017, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, klub macierzysty.

Szczegółowy harmonogram egzaminu – miejsce, grupy, godziny zostanie zamieszczony w terminie późniejszym na klubowej stronie www.karate.pruszkow.pl