Egzaminy na stopnie kyu

Drodzy Klubowicze,
musieliśmy przesunąć termin egzaminu z 6.02.2021 na 14.02.2021. Zmiana ta jest podyktowana tym, że zmienił się także termin kursu mistrzowskiego, który jest obowiazkowym szkoleniem dla sensei i niestety w planowanym wcześniej terminie nie będzie mógł egzaminu przeprowadzić.

Egzamin odbędzie się 14.02.2021 w Akademii KK Pruszków, ul. Sosnowa 16.
Szczegółowy harmonogram egzaminów zamieścimy na stronie w terminie późniejszym. Osoby, które będą mogły zdawać egzamin otrzymają od swoich instruktorów kartę zgłoszenia do egzaminu, którą trzeba wypełnić, podpisać i oddać instruktorowi.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która:
– złożyła dokumenty członkowskie do klubu (deklarację, zdjęcie),
– dokonała opłaty wpisowej w wysokości 50 zł
– ma opłacone składki członkowskie (z lutową włącznie)
– ma opłaconą indywidualną licencję członkowską PZKT
– złożyła instruktorowi lub w biurze klubu kartę zgłoszenia do egzaminu oraz opłaciła egzamin
(koszt egzaminu to 80 zł zgodnie z uchwała Zarządu PZKT).
Opłaty za egzamin dokonujemy u instruktora lub w biurze.

Poznadto osoby przystępujące do egzaminu muszą być zupełnie zdrowe, bez oznak infekcji oraz na 14 dni przed egzaminem nie mogą mieć kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie Covid19 lub przebywającą na kwarantannie.