Egzaminy na stopnie kyu

  Drodzy Klubowicze,
  musieliśmy przesunąć termin egzaminu z 6.02.2021 na 14.02.2021. Zmiana ta jest podyktowana tym, że zmienił się także termin kursu mistrzowskiego, który jest obowiazkowym szkoleniem dla sensei i niestety w planowanym wcześniej terminie nie będzie mógł egzaminu przeprowadzić.

  Egzamin odbędzie się 14.02.2021 w Akademii KK Pruszków, ul. Sosnowa 16.
  Szczegółowy harmonogram egzaminów zamieścimy na stronie w terminie późniejszym. Osoby, które będą mogły zdawać egzamin otrzymają od swoich instruktorów kartę zgłoszenia do egzaminu, którą trzeba wypełnić, podpisać i oddać instruktorowi.

  Do egzaminu może przystąpić osoba, która:
  – złożyła dokumenty członkowskie do klubu (deklarację, zdjęcie),
  – dokonała opłaty wpisowej w wysokości 50 zł
  – ma opłacone składki członkowskie (z lutową włącznie)
  – ma opłaconą indywidualną licencję członkowską PZKT
  – złożyła instruktorowi lub w biurze klubu kartę zgłoszenia do egzaminu oraz opłaciła egzamin
  (koszt egzaminu to 80 zł zgodnie z uchwała Zarządu PZKT).
  Opłaty za egzamin dokonujemy u instruktora lub w biurze.

  Poznadto osoby przystępujące do egzaminu muszą być zupełnie zdrowe, bez oznak infekcji oraz na 14 dni przed egzaminem nie mogą mieć kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie Covid19 lub przebywającą na kwarantannie.