Stopnie uczniowskie i mistrzowskie

Poziom osiągnięty w nauce karate oznaczany jest kolorem pasa i powinien dokładnie odzwierciedlać nabyte umiejętności. W tym sensie pas jest podstawowym źródłem mówiącym o osiągnięciach i ukazuje , ile jeszcze karateka musi się nauczyć. System pasów pozostaje w zgodzie z ideą   karate  jako  ciągłego   procesu nauki   i doskonalenia od pierwszych stopni uczniowskich do najwyższych mistrzowskich.

Pas symbolizuje nieustającą pracę w codziennym treningu i rozwój jednostki w sztuce karate.

Stopnie i ich kryteria

Stopień Oznaczenie pasa Wymagany okres treningu pomiędzy egzaminami Zasadnicze kryteria Wiek
9 KYU Biały
Półtora miesiąca, min. 12 treningów Bez ograniczeń Opis
8 KYU Żółty Trzy miesiące, min. 24 treningi Umiejętność zastosowania najprostszych akcji i technik Bez ograniczeń Opis
7 KYU Pomarańczowy Trzy miesiące, min. 24 treningi Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń Opis
6 KYU Zielony Trzy miesiące, min. 24 treningi Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń Opis
5 KYU

 


Niebieski I
Trzy miesiące, min. 24
treningi
Dalszy rozwój
podstawowych umiejętności technicznych
Bez ograniczeń Opis
4 KYU

 


Niebieski II
Trzy miesiące, min. 24
treningi
Dalszy rozwój
podstawowych umiejętności technicznych
Bez ograniczeń Opis
3 KYU

 


Brązowy I
Trzy miesiące, min. 24
treningi
Rozwój
zdolności współzawodnictwa wg przepisów
sędziowskich ITKF. Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Bez ograniczeń Opis
2 KYU

 


Brązowy II
Trzy miesiące, min. 24
treningi
Rozwój
zdolności współzawodnictwa wg przepisów
sędziowskich ITKF. Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Bez ograniczeń Opis
1 KYU

 


Brązowy III
Cztery miesiące, min. 32
treningi
Rozwój
zdolności współzawodnictwa wg przepisów
sędziowskich ITKF. Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Bez ograniczeń Opis
1 DAN

 

Czarny Jeden rok, min. 100
treningów
Rozwój kime
oraz realności technik. Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Min. 14 lat Opis
2 DAN

 

Czarny Dwa lata, min. 200
treningów
Umiejętność
indywidualnego wzmacniania preferowanych technik i akcji. Udział w
zawodach z kalendarza PZKT.
Min. 16 lat Opis
3 DAN

 

Czarny Trzy lata, min. 300
treningów
Umiejętność
indywidualnego wzmacniania preferowanych technik i akcji. Udział w
zawodach z kalendarza PZKT.
Min. 21 lat Opis
4 DAN

 

Czarny Cztery lata Znajomość zasad
ruchów ciała i technik oraz umiejętność ich zastosowania w
różnych warunkach do tego stopnia, że można kierować
przeciwnikiem. Licencjonowany instruktor PZKT.
Min. 25 lat Opis
5 DAN

 

Czarny Pięć lat Dalsze pogłębianie zasad
ruchów ciała i technik oraz ich rozwój zgodnie z
indywidualną psychiką. Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 30 lat Opis
6 DAN

 

Czarny Sześć lat Dalszy nieprzerwany
rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub
sportowe. Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 36 lat Opis
7 DAN

 

Czarny Siedem lat Dalszy nieprzerwany
rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub
sportowe. Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 43 lat Opis
8 DAN

 

Czarny Osiem lat Dalszy nieprzerwany
rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub
sportowe. Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 51 lat Opis
9 DAN

 

Czarny Dziewięć lat Dalszy nieprzerwany
rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub
sportowe. Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 61 lat Opis
10
DAN
Czarny Jest to stopień
oznaczający osiągnięcie ideału na drodze karate, w praktyce przyznawany
pośmiertnie.