Regulamin Mazowieckiej Ligi Karate Tradycyjnego

W Mazowieckiej Lidze Karate Tradycyjnego startują zawodnicy, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje w turnieju eliminacyjnym. Do startu w Lidze kwalifikują się zawodnicy startujący w Pucharze Mazowsza w grupach B,C,D ze stopniem minimum 6 kyu oraz zawodnicy z grup E i F ze stopniem minimum 5 kyu, chłopcy i dziewczęta osobno.

Kolejne turnieje:

24 marca 2019  – godzina 10.00
Podkowa Leśna, hala sportowa przy Szkole Podstawowej, ul. Jana Pawła II 20

14 kwietnia 2019 – godzina 10.00
Sochaczew, hala sportowa MOSiR, ul. Chopina 101

W turniejach ligowych zawodnicy walczą każdy z każdym w swojej grupie. W grupach B,C,D w konkurecji kata, w grupach E i F w konkurencjach kata i kumite (bezpośrednio po kata, walka kumite).

Punktacja:

zwycięstwo – 3 pkt.

przegrana – 1 pkt.

remis (kumite) – 2 pkt.

Do startu w turniejach ligowych zawodnicy wchodzą z punktami zdobytymi w turniejach eliminacyjnych. Punkty sumują się ze wszystkich trzech turniejów.

Warunkiem startu w Lidze dla zawodnika jest:

  • wypełnieni i dostarczenie do biura formularza zgłoszenia do startu
  • opłacenie opłaty startowej w wysokości 40 zł za każdy turniej na podany niżej numer konta
    MAZOWIECKI ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO
    49 1140 2004 0000 3902 7851 9602
  •  posiadanie aktualnych badań sportowych i ubezpieczenia NNW

Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują specjalne medale – Mazowiecka Liga 2019. Pozostali zawodnicy otrzymają medale pamiątkowe. Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy.