Platforma SportsManago

Szanowni Państwo,
starając się usprawnić pracę administracyjną w naszym klubie oraz poprawić komunikację miedzy klubem a zawodnikami i rodzicami zdecydowaliśmy o rozpoczęciu współpracy z SportsManago.

SportsManago to narzędzie online, dzięki któremu będziemy mogli sprawnie prowadzić klubu. Baza jest zabezpieczona niezbędnymi certyfikatami bezpieczeństwa, a połaczenia odbywają się zabezpieczonym protokołem podobnie jak połaczenia z bankami. SportsManago jest platformą, dzięki której mamy wgląd do wszystkich informacji o zawodnikach, ich udziale w treningach, zawodach, obozach, a także o wpłatach składek. Każdy z trenerów, przy pomocy smartfona ma możliwość sprawdzenia obecności na treningu, dodania swoich uwag czy zamieszczenia konspektów zajęć.

Także rodzice zyskują bezpośredni dostęp do potrzebnych informacji. Rejestrując się w Strefie Rodzica będą Państwo mogli sprawdzić historię swoich wpłat, zostaną Państwo powidomieni o planowanych w klubie wydarzeniach tj. zawody, obozy. Sprawdzą Państwo frekwencję swojego dziecka na treningach. System automatycznie przypomni o zbliżającym się terminie odnowienia badań lekarskich, licencji czy konieczności opłacenia składki. 

Prośba do Wszystkich Państwa – zarejestrujcie się w Strefie Rodzica!
Rodzice, którzy nie przekazali nam swoich adresów e-mail proszeni są o ich udostępnienie. Rejestracja do Strefy Rodzica jest możliwa, kiedy uzupełnimy te dane w systemie, a ten rozpozna Państwa adres w czasie rejestracji.

Nowi członkowie naszego klubu mogą zapisać się do niego online. To także jedna z funkcji SportsManago.

W sobotę zakończyliśmy przenoszenie danych na nową platformę. Przyjeliśmy jako datę granicznaą od której startujemy – czerwiec 2019. System pokazuje Państwu wpłaty składek dokonane od VI 2019. Ze względu na braki w składkach wcześniejszych nie zawsze wpłata czerwcowa odpowiada czerwcowej składce. Staraliśmy się zweryfikować wszystkie informacje przed umieszczeniem ich w obecnej bazie – sprawdzaliśmy wpłaty z wyciągami bankowymi (często nawet rok wstecz), z bazą PZKT (daty egzaminów i ważność licencji) oraz naszą dokumentacją – deklaracje członkowskie.

W chwili obecnej nie są zarejestrowane wpłaty dokonane we wrześniu. Zrobimy to z początkiem października. Przypominamy, że w klubie obowiązuje składka wakacyjna. Jeśli jej Państwo nie opłacili to system pokaże zaległość.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU OPŁACANIA SKŁADKI!

Wrześniowa składka zostanie jeszcze zarejestrowana ręcznie. Od października jednak będziemy korzystać z funkcji SportsManago i będziemy „zasysać” Państwa wpłaty bezpośrednio z wyciągu bankowego. W związku z tym, aby ta operacja się powiodła musimy ujednolicić tytuł wpłaty.

Od października prosimy, aby robiąc wpłatę składki w tytule przelewu wpisywali Państwo: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który opłacają Państwo składkę;

np. Jaś Kowalski, wrzesień 2019   

Prosimy za każde dziecko wykonać osobny przelew!

Liczym się z tym, że zanim wszyscy wdrożymy się w nowy model działania bedziemy zmuszeni dokonywać korekt, ale ufamy, że z Państwa pomocą nam się to uda.

W razie pytań prosimy o kontakt.