EGZAMINY NA STOPNIE KYU!

Drodzy Klubowicze!

Na 10 lutego 2024 zaplanowaliśmy zimową sesję egzaminacyjną. Egzaminy jak zwykle odbędą się w Akademii KK Pruszków przy ul. Sosnowej 16. Po otrzymaniu Waszych zgłoszeń, zostaną utworzone grupy i ustalone godziny egzaminu. Grafik egzaminów opublikujemy w komunikatach na tej stronie.

O tym czy możecie zdawać egzamin już teraz, decyduje instruktor i on też wpisze was na listę egzaminacyjną. Jeżeli uzyskacie zgodę na egzamin, aby do niego przystąpić należy dopełnić kilku formalności:

  1. otrzymaną od instruktora kartę zgłoszenia do egzaminu należy wypełnić i zwrócić wraz z potwierdzenie opłacenia egzaminu
  2. egzamin opłacacie na konto klubu wpisując w treści „imię i nazwisko zdającego – egzamin”.
    Zgodnie z uchwała Zarządu PZKT koszt egzaminu wynosi 100 zł
  3. warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest aktualna licencja członkowska PZKT, którą również opłacacie na rachunek bankowy klubu lub jeżeli macie aktywne konto w bazie PZKT, za pośrednictwem tej bazy. Koszt rocznej licencji to 50 zł. W treści przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko ćwiczącego – licencja PZKT”
  4. należy mieć uregulowane klubowe składki członkowskie z bieżącą (czyli składką za luty) włącznie
  5. jeżeli jesteś nowym członkiem klubu, ważne abyś miał złożone w klubie wszystkie potrzebne dokumenty (przede wszystkim deklarację członkowską)

O szczegóły pytajcie swoich instruktorów lub piszcie do nas maile.

Uwaga! Osoby, które uregulowały opłatę licencyjną za 2024 na rachunek bankowy PZKT, który obowiązywał w roku ubiegłym proszone są o przesłanie potwierdzeń wpłaty na klubowy adres maila. Na podstawie tych potwierdzeń biuro PZKT dokona aktualizacji licencji.