Egzaminy

Zaplanowaliśmy zimową sesję egzaminacyjną. Egzaminy zostaną przeprowadzone w Akademii KK Pruszkow, ul. Sosnowa 16, Pruszków.

Egzaminy będą odbywały się w dwóch terminach.

I termin – 26 stycznia 2019 – dla wszystkich, którzy już teraz uzyskali rekomendację swojego instruktora i są przygotowani do egzaminu

II termin – 23 lutego 2019 – dla tych, którzy chcieliby zdawać, ale muszą jeszcze „doszlifować swoje umiejętności”
Ten termin poprzedzają treningi w okresie ferii, w których powinniście uczestniczyć. Podczas tych zajęć przygotujecie się do egzaminu.

Po wygenerowaniu grup egzaminacyjnych przez system administracyjny zamieścimy szczegółowy harmonogram egzaminu (grupy, godziny)

Przypominamy, że do egzaminu może przystąpić osoba, która:

  • ma opłacone składki członkowskie
  • uzyskała rekomendację instruktora
  • opłaciła egzamin
  • opłaciła licencję PZKT
  • złożyła w klubie wszystkie wymagane dokumenty (deklarację członkowską, ma aktualne badania z poradni sportowej, oddała instruktorowi wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do egzaminu)

OPŁATA ZA EGZAMIN
Koszt egzaminu to 80 zł (zgodnie z uchwałą Zarządu PZKT). Opłatę za egzamin należy wnieść do instruktora w momencie zapisu na egzamin lub w biurze klubu.

LICENCJA PZKT
Każdy ćwiczący musi posiadać opłacona licencję indywidualną PZKT. Koszt licencji to 40 zł. Licencja ważna jest przez 12 miesięcy od momentu wpłaty.

Tej opłaty należy dokonać na niżej podany nr konta:

POLSKI ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO

58 1160 2202 0000 0003 6414 0476

w treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, klub macierzysty